Contacto / Comité Organizador


Secretaría Técnica del V Congreso “Emprender en Positivo”

AJE EXTREMADURA - CONEXIA CENTER

Luis Álvarez Lencero, 14, 1ª Planta, 06011 Badajoz
Tlfno: 924 248 889 - Móvil: 618 656 988COMITÉ ORGANIZADOR
Cristina Gómez 
Gerente de Aje Extremadura.


Celina Pérez
Empresaria. Innizia
Presidenta de Aje Extremadura.


Jesús Preciado
Empresario. MiraFutura
Vicepresidente de Aje Extremadura.

Mª Piedad Moreno
Empresaria. Ecoambientis
Vicepresidente Primera de Aje Extremadura.
 Pablo Blázquez
 Empresario. 4P Marketing.
 Vicepresidente Segundo de Aje Extremadura.


Bienvenido del Pino
Empresario. Iniciativa Formación.
Tesorero de Aje Extremadura.


 Fernando Medina
 Empresario. RC&Media Comunicación.
 Vocal de Aje Extremadura.


Graciela Díaz de Terán
Empresaria. Tuvika
Vocal de Aje Extremadura
Alberto Mangariño
Comunicación de Aje Extremadura